Terminy czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2024/2025 do przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Świecie

Kontynuacja edukacji przedszkolnej

Data:
od: 12-02-2024 godz. 09:00 do 26-02-2024 godz. 14:00

Zdarzenie:

Składanie wniosku o przyjęcie do przedszkola dla dzieci kontynuujących edukację przedszkolną.

Postępowanie rekrutacyjne

Data:
od: 01-03-2024 godz. 09:00 do 22-03-2024 godz. 14:00

Zdarzenie:

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola publicznego wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym dla dzieci rozpoczynających edukację przedszkolną.

Data:
od: 25-03-2024 godz. 09:00 do 29-03-2024 godz. 11:00

Zdarzenie:

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola publicznego i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

Data:
od 02-04-2024 godz. 14:00

Zdarzenie:

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

Data:
od: 03-04-2024 godz. 09:00 do 10-04-2024 godz. 11:00

Zdarzenie:

Składanie odwołań od decyzji komisji kwalifikacyjnej.

Data:
od: 11-04-2024 godz. 12:00 do 22-04-2024 godz. 12:00

Zdarzenie:

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia poprzez zawarcie umowy z dyrektorem przedszkola.

Data:
od 24-04-2024 godz. 14:00

Zdarzenie:

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

Postępowanie uzupełniające

Data:
od: 25-04-2024 godz. 09:00 do 10-05-2024 godz. 14:00

Zdarzenie:

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola publicznego wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym dla dzieci rozpoczynających edukację przedszkolną.

Data:
od: 13-05-2024 godz. 09:00 do 20-05-2024 godz. 14:00

Zdarzenie:

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola publicznego i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

Data:
od 21-05-2024 godz. 14:00

Zdarzenie:

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

Data:
od: 22-05-2024 godz. 12:00 do 29-05-2024 godz. 12:00

Zdarzenie:

Składanie odwołań od decyzji komisji kwalifikacyjnej.

Data:
od: 31-05-2024 godz. 09:00 do 07-06-2024 godz. 14:00

Zdarzenie:

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia poprzez zawarcie umowy z dyrektorem przedszkola.

Data:
od 10-06-2024 godz. 14:00

Zdarzenie:

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.